Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Vítejte na stránkách určených pro vlastníky a nájemníky bytových jednotek v domě na ul. Poděbradova 574 v Modřicích.

Stránky jsou rozděleny do několika částí, z nichž některé jsou přístupné výhradně pro obyvatele našeho domu a tedy zabezpečeny pomocí přihlašovacích údajů. Tyto údaje schvaluje správce stránek. Upozorňujeme, že zájemcům, kteří nejsou evidování v seznamu uživatelů bytových jednotek v domě 574, nebude požadavek na přístup schválen.

Máte-li zájem o registraci, prosím vyplňte registrační formulář.


Události týkající se našeho domu

02.07.2014 21:54

Revize průtoku hydrantů a kompletace výzbroje do hydrantových skříní.

  Ze tří oslovených firem se specializací k provádění periodických zkoušek, vnitřních prohlídek, tlakových zkoušek, plnění a dílenských oprav hasících přístrojů, podzemních a nadzemních hydrantů, byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka.   Firmy   HILL Hasič...

—————

20.05.2014 00:00

Změna volebního okrsku

V souvislosti se zavedením zákona č.111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech), dochází k novému přerozdělení volebních okrsků v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí. Proto dochází ke změnám adresních míst v jednotlivých volebních okrscích. Občané s trvalým bydlištěm v našem...

—————

17.05.2014 17:56

Ukončení členství v Bytovém družstvu Modřice 574

Členství v Bytovém družstvu Modřice 574 nezaniká automaticky dnem zápisu změny vlastnického práva k bytové jednotce. K tomuto datu se však stáváte členy Společenství vlastníků Modřice 574. Ukončení členství proběhne na základě žádosti o ukončení členství. Následnou dohodu o ukončení členství včetně...

—————

15.04.2014 09:40

Změna dodavatele elektřiny pro společné prostory domu

Vzhledem k probíhajícím přepisům stávajících smluv z Bytového družstva Modřice 574 na Společenství vlastníků Modřice 574 bylo zjištěno, že cenové podmínky společnosti EON a.s., která aktuálně zajišťuje dodávku elektřiny pro společné prostory jsou nevýhodné. Na základě několikaleté osobní zkušenosti...

—————

02.04.2014 20:52

Účet SV Modřice 574 u FIO banky a.s.

Společenství vlastníků jednotek má zřízen běžný účet u FIO Banky, a.s. Číslo účtu : 2900570227 / 2010 Variabilní symbol: číslo jednotky dle rozdělení bytových jednotek v katastru nemovitostí ( 01-45 ) Platby záloh na účet SV Modřice 574 se týkají vlastníků bytů, pro družstevníky se nic...

—————