Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Vítejte na stránkách určených pro vlastníky a nájemníky bytových jednotek v domě na ul. Poděbradova 574 v Modřicích.

Stránky jsou rozděleny do několika částí, z nichž některé jsou přístupné výhradně pro obyvatele našeho domu a tedy zabezpečeny pomocí přihlašovacích údajů. Tyto údaje schvaluje správce stránek. Upozorňujeme, že zájemcům, kteří nejsou evidování v seznamu uživatelů bytových jednotek v domě 574, nebude požadavek na přístup schválen.

Máte-li zájem o registraci, prosím vyplňte registrační formulář.


Události týkající se našeho domu

28.03.2014 18:32

Převod vlastnických práv k pozemku parcelní číslo 784/7

Dne 28.3.2014 byl zahájen převod vlastnických práv k pozemku pod domem parcelní číslo 784/7 na Bytové družstvo Modřice 574, číslo řízení: V-5184/2014 Zápis byl proveden 23.04.2014.    

—————

28.03.2014 09:23

Zápis Společenství vlastníků Modřice 574 v rejstříku

Dne 28.3.2014 bylo podáno vzdání se práva na odvolání proti usnesení o zápise SV Modřice 574 do rejstříku společenství. Na základě tohoto dokumentu byla zkrácena doba zápisu o 14 dní. Aktuálně již nalezenete zápis na...

—————

17.03.2014 09:10

Usnesení o zápise SV Modřice 574 do rejstříku

Dne 17.3.2014 bylo vydáno usnesení o zapisu Společenství vlastníků Modřice 574 v rejstříku společenství s přiděleným IČO: 02783045, spisová značka S 10581. Od data doručení usnesení do datové schránky BD Modřice 574 (24.3.2014), běží zákonná lhůta pro odvolání v délce 15dní. Až po jejím uplynutí...

—————

22.01.2014 15:37

O webových stránkách

Pilotní verze webových stránek je zcela zdarma. V této části bychom rádi ukládali dokumenty týkající se správy a hospodaření domu 574. Do budoucna plánujeme přístup do této sekce zamknout a umožnit vstup pouze obyvatelům domu na základě přihlašovacích údajů. Tato služba je však již provozovatelem...

—————

22.01.2014 15:37

Stanovy Společenství Modřice 574

Návrh stanov Společenství vlastníků Modřice 574 bude zveřejněn do 30.1.2014. Prosím napište své připomínky a dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na emailovou adresu společenství. Tyto stanovy budou následně schváleny na schůzi Společenství vlastníků v přítomnosti notáře. Jakákoliv...

—————