Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Události

15.04.2014 09:40

Změna dodavatele elektřiny pro společné prostory domu

Vzhledem k probíhajícím přepisům stávajících smluv z Bytového družstva Modřice 574 na Společenství vlastníků Modřice 574 bylo zjištěno, že cenové podmínky společnosti EON a.s., která aktuálně zajišťuje dodávku elektřiny pro společné prostory jsou nevýhodné. Na základě několikaleté osobní zkušenosti...

—————

02.04.2014 20:52

Účet SV Modřice 574 u FIO banky a.s.

Společenství vlastníků jednotek má zřízen běžný účet u FIO Banky, a.s. Číslo účtu : 2900570227 / 2010 Variabilní symbol: číslo jednotky dle rozdělení bytových jednotek v katastru nemovitostí ( 01-45 ) Platby záloh na účet SV Modřice 574 se týkají vlastníků bytů, pro družstevníky se nic...

—————

28.03.2014 18:32

Převod vlastnických práv k pozemku parcelní číslo 784/7

Dne 28.3.2014 byl zahájen převod vlastnických práv k pozemku pod domem parcelní číslo 784/7 na Bytové družstvo Modřice 574, číslo řízení: V-5184/2014 Zápis byl proveden 23.04.2014.

—————

28.03.2014 09:23

Zápis Společenství vlastníků Modřice 574 v rejstříku

Dne 28.3.2014 bylo zapsáno Společenství vlastníků Modřice 574 do rejstříku společenství, úplný výpis najdete zde -  úplný výpis z rejstříku.pdf.   Zápis byl proveden v návaznosti na usnesení 1.shromáždění vlastníků, které proběhlo 20.2.2014 v kanceláři notáře. Společenství vlastníků...

—————

27.11.2013 13:00

Nové stránky Společenství vlastníků Modřice574

Dne 27.11.2013 byly spuštěny webové stránky sv-modrice574.webnode.cz , které jsou v omezeném formátu provozovány zdarma. Pro větší datovou kapacitu, komfort a přehlednost byla následně zakoupena doména www.modrice574.cz (2.5.2014)a související premiový balíček služeb (13.6.2014) s možností vlastní...

—————


Důležitá data

18.04.1969 - vydáno Stavební povolení č.240/69 stavebním úřadem MNV Modřice, pro výstavbu 36 Bj. a školky na pozemcích 783/1 – Zlámal, 782- Vykoupilová,  Sklenářová, 784- Matyska

22.08.1972 - povolení k trvalému užívání 36 b.j.a MŠ

23.03.1989 - kolaudační rozhodnutí č.j. 1484/88 – So na 36 b.j. a MŠ 

14.09.1994 - kolaudační rozhodnutí č.j. 1111/94 – St na přestavbu MŠ na 9 b.j.

14.07.2012 - vklad prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek v domě

06.08.2012 - první převod bytové jednotky do osobního vlastnictví

23.08.2013 - zápis v pořadí 3. vlastníka

13.09.2013 - vznik Společenství vlastníků Modřice 574

28.03.2014 - zápis Společenství vlastnků Modřice 574 do rejstříku společenství

 

Pokud víte o historicky významných událostech domu - prosím kontaktujte nás přes kontaktní formulář