Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Dokumenty ke stažení

Převod bytu do osobního vlastnictví:

Žádost o převod do OV.doc

Žádost o ukončení členství v BD.doc

 

Plné moci pro zástup vlastníka, nájemníka při jednání:

Plná moc - zástup na schůzi BD.doc

Plné moci doplněné o aktuální programy budou vždy k dispozici ke stažení u jednotlivých pozvánek na konkrétní akci v "Kalendáři akcí"