Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Stanovy, vyhlášky

Stanovy Bytového družstva Modřice 574

Stanovy platné od 1.1. 2014 (pdf)

 

Stanovy Společenství vlastníků Modřice 574

Stanovy SV Modřice 574 (pdf)

 

Další dokumenty:

Domovní řád (pdf)

Pravidla pro opravy a rekonstrukce (pdf)

Vodné a stočné - rozúčtování (pdf)

Požární bezpečnost (pdf)

 

Výňatek důležitých ustanovení z výše uvedených dokumentů:

Informace pro členy (pdf)