Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Novinky

08.11.2016 09:32

Pozvánka na shromáždění SV Modřice 574

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na shromáždění SV Modřice 574. Kdy: 8.12.2016 v 18:30 Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu Program: Úvod - prezentace Schválení úpravy stanov SVJ Volba nového předsedy SVJ Diskuze Závěr Shromáždění je určeno...

—————

23.08.2016 19:59

Notářský zápis není pro změnu „starých“ SVJ nutný

Vrchní soud v Olomouci ukončil období nejistoty, s níž se musela potýkat společenství vlastníků jednotek při změně stanov. Ve svém usnesení ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 8 Cmo 202/2016, rozhodl, že pro SVJ založená před 1. 1. 2014 není forma notářského zápisu při změně stanov nutná. Situace před...

—————

25.05.2016 08:59

Pozvánku na shromáždění SV Modřice 574 28.6.2016 v 18.30hod.

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na shromáždění SV Modřice 574, které se bude konat dne 28.6.2016 v 18.30hod. Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu Program: Úvod - prezentace Účetní zpráva za rok 2015 Provedené revize a opravy, plány na rok...

—————

29.05.2015 18:29

Shromáždění vlastníků jednotek 29.6.2015 v 18.30hod.

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na mimořádné shromáždění SV Modřice 574, které se bude konat dne 29.6.2014 v 18.30hod. Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu.   Program: Úvod - prezentace Účetní zpráva za rok 2014 Provedené revize a opravy, plány...

—————

28.04.2015 11:28

Úklid společných prostor v domě 14. května 2015 od 17hod.

Omlouváme se za zpoždění konání pravidelné schůze BD a SVJ a to z důvodu úmrtí jednoho člena představenstva BD a také komplikacemi s prostorem na schůzi. Vedení města zpoplatní pronájem svých prostor pro veřejnost, tedy bude vhodnější využívat prostory v domě pro pravidelné schůze BD a SV. Vzhledem...

—————

28.04.2015 10:42

Souhlas majitele pozemku s kácením 2 ks dřevin u domu

Z důvodu nevhodné výsadby dřevin, které narušují vodovodní a kanalizační přípojky, bylo přistoupeno k jejich vykácení.          

—————

14.09.2014 09:30

Transparentví účet SV Modřice 574

Transparentní účet je speciální typ běžného bankovního účtu. Je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech - k dispozici jsou...

—————

20.05.2014 00:00

Změna volebního okrsku

V souvislosti se zavedením zákona č.111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech), dochází k novému přerozdělení volebních okrsků v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí. Proto dochází ke změnám adresních míst v jednotlivých volebních okrscích. Občané s trvalým bydlištěm v našem...

—————

17.05.2014 18:20

Mimořádné shromáždění a další novinky

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na mimořádné shromáždění SV Modřice 574: https://www.modrice574.cz/news/mimoradne-shromazdeni-spolecenstvi-vlastniku-modrice-574/   Další novinky na webu SV:  - jednoduchá doména www.modrice574.cz  - hlašení poruch a...

—————

17.05.2014 15:22

Mimořádná schůze Bytového družstva Modřice 574

Upozornění na Mimořádnou schůzi Bytového družstva Modřice 574 https://www.modrice574.cz/news/mimoradna-clenska-schuze-bytoveho-druzstva/      

—————