Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Notářský zápis není pro změnu „starých“ SVJ nutný

23.08.2016 19:59

Vrchní soud v Olomouci ukončil období nejistoty, s níž se musela potýkat společenství vlastníků jednotek při změně stanov. Ve svém usnesení ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 8 Cmo 202/2016, rozhodl, že pro SVJ založená před 1. 1. 2014 není forma notářského zápisu při změně stanov nutná.

Situace před vydáním shora uvedeného rozhodnutí byla poněkud problematická, a to z důvodu odlišného přístupu Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci. Zatímco první z uvedených soudů zastával názor, že účast notáře nutná není, přístup druhého soudu byl zcela opačný. Tento rozpor vedl k situaci, kdy se při změně stanov v Čechách postupovalo jinak než při změně stanov na Moravě.

Na společné gremiální poradě soudců vrchních soudu rozhodujících ve společenstevních a rejstříkových věcech konané v Olomouci ve dnech 8. – 10. června 2016 však došlo ke sjednocení stanovisek tak, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1. ledna 2014, nikoliv však společenství dříve vzniklých (a zápis z gremiální porady byl rozeslán rejstříkovým soudům).


Zdroj: www.davidzahumensky.cz/2016/09/13/notarsky-zapis-neni-pro-zmenu-starych-svj-nutny/

—————

Zpět