Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Zápis Společenství vlastníků Modřice 574 v rejstříku

28.03.2014 09:23

Dne 28.3.2014 bylo zapsáno Společenství vlastníků Modřice 574 do rejstříku společenství, úplný výpis najdete zde -  úplný výpis z rejstříku.pdf.

 

Zápis byl proveden v návaznosti na usnesení 1.shromáždění vlastníků, které proběhlo 20.2.2014 v kanceláři notáře.

Společenství vlastníků vzniklo dle zákona o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.): § 9 odst.3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.

—————

Zpět