Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Revize průtoku hydrantů a kompletace výzbroje do hydrantových skříní.

02.07.2014 21:54

 

Ze tří oslovených firem se specializací k provádění periodických zkoušek, vnitřních prohlídek, tlakových zkoušek, plnění a dílenských oprav hasících přístrojů, podzemních a nadzemních hydrantů, byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka.

 

Firmy   HILL Hasič servis Chleborád
  ks
Hadice D25 24 13200 15120 16200
Proudnice D25 3 0 210 270
Spojka D25 2 0 100 130
Zkouška průtoků hydrantu 12 1560 960 900
Zpráva 1 100 0 95
Doprava 1 300 0 170
Celkem bez DPH   15160 16390 17765
Celková cena s DPH 21%   18344 19832 21495

 

Práce proběhnou v úterý 8.7.2014.

Smlouvu s dodavatelem naleznete v části "Pro vlastniky a nájemníky".

.

—————

Zpět