Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Ukončení členství v Bytovém družstvu Modřice 574

17.05.2014 17:56

Členství v Bytovém družstvu Modřice 574 nezaniká automaticky dnem zápisu změny vlastnického práva k bytové jednotce. K tomuto datu se však stáváte členy Společenství vlastníků Modřice 574.

Ukončení členství proběhne na základě žádosti o ukončení členství. Následnou dohodu o ukončení členství včetně vyúčtování fondů dlouhodobých záloh vystaví předseda BD. Zálohy budou se souhlasem vlastníka převedeny na účet SV.

—————

Zpět