Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Účet SV Modřice 574 u FIO banky a.s.

02.04.2014 20:52

Společenství vlastníků jednotek má zřízen běžný účet u FIO Banky, a.s.

Číslo účtu : 2900570227 / 2010

Variabilní symbol: číslo jednotky dle rozdělení bytových jednotek v katastru nemovitostí ( 01-45 )

Platby záloh na účet SV Modřice 574 se týkají vlastníků bytů, pro družstevníky se nic nemění.

 

Všechny běžné operace jsou u FIO banky zdarma, pro zhodnocení zálohových částek, které slouží jako rezerva, je zřízen spořící účet s úrokovou sazbou 0,1%/rok.

Vzory smluvní dokumentace, obchodních podmínek a další jsou dostupné pod následujícím odkazem:
https://www.fio.cz/o-nas/dokumenty-ceniky/vzory-smluv

Pro úplnost ještě uvádím odkazy na aktuální ceník a sazebník pro PO:
https://www.fio.cz/docs/cz/cenik_bankovni_sluzby.pdf
https://www.fio.cz/docs/cz/urokove_sazby_PO.pdf

 

 

—————

Zpět