Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Vítejte na webu bytového domu Modřice 574

 

Bytový dům má 45 bytových jednotek s dispozicí 2+1 a 3+1.Stavba domu s 36 bytovými jednotkami a mateřskou školou v 1.podlaží byla zahájena na základě stavebního povolení z 18.04.1969 v letech 1969-1972.  Do roku 1992 byl dům ve vlastnictví a správě  stavebnho bytového družstva DRUŽBA. Od 19. února 1992 bylo vlastnictví a správa převedena na Bytové družstvo Modřice 574.

Dne 14.09.1994 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na přestavbu mateřské školy sídlící v 1.podlaží domu na 9 bytových jednotek.

V letech 2008 - 2010 proběhla revitalizace domu (zateplení domu vč.střechy, výměna balkonů a oken), díky této úpravě dosáhla budova energetické náročnosti B. Na náklady spojené s revitalizací byla poskytnuta dotace z programu "Zelená úsporám".

V následných letech proběhly další opravy, jako  výměna zvonků, schránek, elektrorozvodů ve společných prostorách a výmalba.

 

Dne 13.9.2013 vzniklo dle zákona o vlastnictví bytů ( 72/1994 Sb.) Společenství vlastníků Modřice 574. Jedním z těchto tří vlastníků je Bytové družstvo Modřice 574, proto se tato skutečnost týká i jeho členů a nájemníků bytů v domě.

První shromáždění SV Modřice 574 za účasti notáře proběhlo dne 20.2.2014 na kterém byl zvolen předseda a místopředseda výboru. 

Dále byly schváleny tyto dokumenty:

  • Stanovy Společenství vlastníků Modřice 574
  • Domovní řád
  • Pravidla požární bezpečnosti
  • Pravidla pro opravy a rekonstrukce
  • Pravidla pro rozúčtování vodného a stočného

 

Stanovy, domovní řád a pravidla schválená shromážděním Společenství vlastníků na jeho schůzi dne 20.2.2014 a jsou platná a účinná ode dne schválení.

Náměty, dotazy a připomínky můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře (na úvodní straně vlevo dole), nebo na email. Těšíme se na Vaše příspěvky.

  


Důležité sdělení

V části "Pro vlastníky a nájemníky" najdete dokumenty týkající se správy domu: účetní uzávěrky, faktury, smlouvy uzavřené SV a další písemnosti. Tyto dokumenty jsou přístupné pro registrované členy pod heslem.