Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Změny dle nového občanského zákoníku k 1.1.2014

27.11.2013 10:07

S platností od 1.1.2014 vstupuje v platnost Nový občanský zákoník s velkým množstvím změn v oblasti vlatnictví nemovitosti.

Shrnutí v článku zde: https://www.novinky.cz/finance/315766-prehledne-co-se-od-ledna-zmeni-pro-vlastniky-bytu.html

Jednou z nejzásadnějších je ta, že společenství vlastníků (SV) již nevzniká automaticky ze zákona, ale zakládá se schválením stanov a vzniká až dnem zápisu do příslušného veřejného rejstříku SV. Vyžaduje se tedy aktivní chování vlastníků jednotek, a to povinně v domě, ve kterém je alespoň pět jednotek s minimálně třemi rozdílnými vlastníky. Pokud tuto povinnost vlastníci jednotek nesplní, má to nově zcela zásadní negativní důsledek spočívající v tom, že NOZ zakazuje převod jakékoliv další jednotky v domě a zápis nového vlastníka převáděné jednotky do katastru nebude možný do doby prokázání vzniku SV, vyjma situace, kdy by šlo o převod jednotky jejímu prvnímu vlastníkovi (bytovému družstvu). Kromě toho vlastníci odpovídají solidárně za všechny dluhy související se správou společných prostor.

(citace https://www.advokat-zlinsko.cz/p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky-aktuality/nov%C3%BD-ob%C4%8Dansk%C3%BD-z%C3%A1kon%C3%ADk-spole%C4%8Denstv%C3%AD-vlastn%C3%ADk%C5%AF )

 

Další aktuality:
https://www.patria.cz/pravo/2444335/spolecenstvi-vlastniku-jednotek-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-1-dil.html
https://www.patria.cz/pravo/2450889/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-2-dil-jak-bude-od-pristiho-roku-vznikat.html
https://www.patria.cz/pravo/2457469/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-3-dil-co-se-starymi-svj-od-pristiho-roku.html
https://www.patria.cz/pravo/2464520/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-4-dil-stanovy--prichystejme-si-penezenky.html
https://www.patria.cz/pravo/2470697/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-organy-proc-to-delat-jednoduse-kdyz-to-jde-slozite-5-dil.html
https://www.patria.cz/pravo/2479757/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-shromazdeni-o-rozsirenych-kompetencich-a-nizsich-hlasovacich-kvorech-6-dil.html
https://www.patria.cz/pravo/2486351/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-od-ledna-bude-mozne-korespondencni-hlasovani-7-dil.html
https://www.patria.cz/pravo/2493236/svj-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-statutarni-organ-pozor-upravu-nehledejte-pouze-ve-dvou-odstavcich-8-dil.html

—————

Zpět