Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Stanovy Společenství vlastníků

28.11.2013 19:05

Společenství vlastníků jednotek může i po nabytí účinnosti NOZ nadále vycházet ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když bude tento právní předpis nabytím účinnosti NOZ zrušen. Společenství vlastníků jednotek následně musí přizpůsobit své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ o tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek

 Citace: https://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-vzorove-stanovy-SVJ.pdf

—————

Zpět