Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Archiv článků

08.11.2016 09:32

Pozvánka na shromáždění SV Modřice 574

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na shromáždění SV Modřice 574. Kdy: 8.12.2016 v 18:30 Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu Program: Úvod - prezentace Schválení úpravy stanov SVJ Volba nového předsedy SVJ Diskuze Závěr Shromáždění je určeno...

—————

23.08.2016 19:59

Notářský zápis není pro změnu „starých“ SVJ nutný

Vrchní soud v Olomouci ukončil období nejistoty, s níž se musela potýkat společenství vlastníků jednotek při změně stanov. Ve svém usnesení ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 8 Cmo 202/2016, rozhodl, že pro SVJ založená před 1. 1. 2014 není forma notářského zápisu při změně stanov nutná. Situace před...

—————

25.05.2016 08:59

Pozvánku na shromáždění SV Modřice 574 28.6.2016 v 18.30hod.

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na shromáždění SV Modřice 574, které se bude konat dne 28.6.2016 v 18.30hod. Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu Program: Úvod - prezentace Účetní zpráva za rok 2015 Provedené revize a opravy, plány na rok...

—————

29.05.2015 18:29

Shromáždění vlastníků jednotek 29.6.2015 v 18.30hod.

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na mimořádné shromáždění SV Modřice 574, které se bude konat dne 29.6.2014 v 18.30hod. Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu.   Program: Úvod - prezentace Účetní zpráva za rok 2014 Provedené revize a opravy, plány...

—————

29.05.2015 18:22

Shromáždění Společenství vlastníků Modřice 574

V souladu se stanovami článek VII., odstavec 8. zveřejňuji pozvánku na mimořádné shromáždění SV Modřice 574, které se bude konat dne 29.6.2015 v 18.30hod. Místo konání: v suteréní místnosti našeho domu.   Program: Úvod - prezentace Účetní zpráva za rok 2014 Provedené revize a opravy, plány...

—————

28.04.2015 11:28

Úklid společných prostor v domě 14. května 2015 od 17hod.

Omlouváme se za zpoždění konání pravidelné schůze BD a SVJ a to z důvodu úmrtí jednoho člena představenstva BD a také komplikacemi s prostorem na schůzi. Vedení města zpoplatní pronájem svých prostor pro veřejnost, tedy bude vhodnější využívat prostory v domě pro pravidelné schůze BD a SV. Vzhledem...

—————

28.04.2015 10:42

Souhlas majitele pozemku s kácením 2 ks dřevin u domu

Z důvodu nevhodné výsadby dřevin, které narušují vodovodní a kanalizační přípojky, bylo přistoupeno k jejich vykácení.          

—————

14.09.2014 09:30

Transparentví účet SV Modřice 574

Transparentní účet je speciální typ běžného bankovního účtu. Je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech - k dispozici jsou...

—————

14.09.2014 09:26

Schůze výboru SV Modřice 574

Dne 2.10.ve 14hodin se koná schůze tříčlenného výboru SV Modřice 574. Náměty a připomínky k případnému projednání prosím sděte paní Tůmové, nebo zašlete emailem na sprava@modrice574.cz.  

—————

02.07.2014 21:54

Revize průtoku hydrantů a kompletace výzbroje do hydrantových skříní.

  Ze tří oslovených firem se specializací k provádění periodických zkoušek, vnitřních prohlídek, tlakových zkoušek, plnění a dílenských oprav hasících přístrojů, podzemních a nadzemních hydrantů, byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka.   Firmy   HILL Hasič...

—————