Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Změna dodavatele energií

26.04.2014 15:29

Dovoluji si zveřejnit několik informací k tomuto tématu, vzhledem k opakujícím se "nájezdům" obchodních zástupců různých energetických společností a také díky osobním zkušenostem. Aktuálně se snažím "vysekat" naši babičku již od třetího "výhodného" dodavatele, kterému podepsala smlouvu mezi dveřma. Obávám se, že ji zájem o tuto "adrenalinovou disciplínu" jen tak neopustí. 

 

Město Modřice má v platnosti takzvaný Tržní řád, který upravuje podmínky, za kterých lze na území města Modřice uskutečňovat nabídku služeb mimo provozovnu k tomu určenou kolaudačním rozhodnutím, více najdete zde: Tržní řád Modřice

 

Pokud zvažujete změnu dodavatele, využijte nezávislé kalkulátory pro porovnání ceníků na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz, tam by měly být objektivní :o). Kalkulátory zde: https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-vyber-kraje

 

Doporučuje se zvážit nejen výši uspořené částky, ale zároveň podmínky smlouvy. Nejideálnější variantou je úspora proti stávajícím u dodavateli a zároveň smlouva na dobu neurčitou. Když má dodavatel jeden ceník a žádný jiný ceník poplatků (za fakturaci poštou, za poskytnuté informace telefonicky, za upomínky...atd.).

 

Aktuální tabulka dodavatelů dle ceny na rok 2014: 

Plyn

(11 000,0 kWh  = 1 042,7 m3, vytápění, ohřev teplé vody, vaření, region: Brno-venkov, JMK)  Plyn Modřice

Elektřina

(VT: 1 700,0 kWh, sazba: D02d, jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně, Brno-venkov, JMK)  Elektřina D02d

(VT: 1 100,0 kWh, NT: 1 300,0 kWh, sazba: D25d, jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně, Brno-venkov, JMK) Ele D25d

 

Smlouvy uzavřené takzvaně "mezi dveřma" (většinou se týká důvěřivých seniorů, kteří se chtějí co nejdříve "vetřelce" zbavit) lze naštěstí vypovědět. Od smlouvy je možné odstoupit ve lhůtě až 5dní před datem zahájení dodávky uvedeném ve smlouvě, nebo akceptaci smlouvy (§ 11a odst. 2 energetického zákona). Vzorový formulář ke stažení zde: odstoupeni § 11a,odst. 2

Srovnání cen energií 2014 - obě komodity v tabulce

 

Sankce za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

U jednotlivých dodavatelů se tato sankce liší a pohybuje se ve výši cca 1000 - 6050Kč za jedno odběrné místo (Domácnost). Je potřeba spočítat, zda se vyplatí zaplatit o např. 7000Kč více na faktuře další rok až dva, nebo smlouvu vypovědět předčasně a sankci uhradit.

K uvedeným sankcím byl vydán také nález Ústavního soudu 3512/11 ze dne 11. 11. 2013 https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11_1, kde se mimo jiné uvádí: "Z uvedeného plyne konečný závěr, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis)."

Z toho vyplývá, že sankce a pokuty uvedené mimo smlouvu  (v obchodních podmínkách, cenících..atd.), si nemůže dodavatel nárokovat.

Řešení situací s dodavateli energií si můžete přečíst také zde: https://www.dtest.cz/clanek-3647/problemy-s-dodavateli-energii?utm_source=novinky140616&utm_medium=email&e_id=50209&a_id=1072

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktů SV. Budu ráda za příspěvky z Vaší zkušenosti, nebo doplňení informací. Děkuji za pozornost.  M.T.

 

 

 

 

—————

Zpět