Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Odpovědnost členů volených orgánů obchodních společností

11.04.2014 08:48

Na stránkách www.epravo.cz vyšel článek o nové úpravě odpovědnosti členů volených orgánů obchodních společností po rekodifikaci. Informace uvedené v tomto článku se týkají i členů volených orgánů bytových družstev. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-clenu-volenych-organu-obchodni-spolecnosti-po-rekodifikaci-zmena-k-lepsimu-93832.html

—————

Zpět