Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


1.shromáždění SV Modřice 574

20.02.2014 14:00

Dne 20.2.2014 se bude konat 1. shromáždění SV Modřice 574 v kanceláři notáře https://www.notar-brno.cz/cz/ (JUDr. Ing. Jiří Lorenčík). Do doby schválení stanov SV se jeho právní poměry řídily vzorovými stanovami viz § 1 vzorových stanov č. 322/2000 Sb.

Za vlastníka Bytové družstvo Modřice 574 bude přítomen pan Ing. arch. Kaplan a dále pak dva vlastníci bytových jednotek paní Čumová a paní Tůmová. Účast členů družstva není vyžadována.

 

Program dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v odst. 8.:

1) Schválení stanov SV vč příloh

2) Volba předsedy/místopředsedy SV

3) Schválení záloh na správu domu (nesprávně nazýváno „fond oprav“) - zůstává beze změn, jak je obvyklé.

 

Na shromáždění musí být přítomen notář, který provede notářský zápis o průběhu shromáždění. K tomuto zápisu se přikládají mimo jiné schválené stanovy. Notářský zápis je povinnou přílohou k žádosti o registraci v rejstříku společenství na rejstříkovém soudu.

 

—————

Zpět