Informační portál pro vlastníky a nájemníky bytů


Koexistence bytového družstva a společenství vlastníků v bytovém domě.

20.02.2014 22:06

 

Dne 20.2.2014 proběhlo 1.shromáždění SV Modřice 574 za účasti notáře. Byly schváleny stanovy a zvolen předseda a místopředseda výboru. Souběh předsednictví u dvou právnických osob (BD a SVJ) není možný, proto byla funkcí předsedy výboru SVJ pověřena paní Markéta Tůmová.

Zápis nebude aktuálně zveřejněn a je k dispozici k nahlédnutí u předsedy výboru SVJ. Jakmile bude aktivní služba přístupu pod heslem pro vlastníky a nájemníky, umístí se tyto dokumenty na web. Děkujeme za pochopení.

Dalším krokem je podání žádosti o zápis do rejstříku společenství rejstříkovému soudu, předpokládám do konce měsíce února.

 

Pro zajímavost uvádíme článek na téma koexistence dvou právních subjektů v jednom domě - bytového družstva a společenství vlastníků jednotek:  BD a SVJ v jednom domě (pdf)

 

 

 

 

—————

Zpět